Een brief aan de leden van de Stichtse Aanspanning

In maart 2020 wilden we met de paarden naar ‘s Gravezande aan het strand.  
Nee dus, er is iets aan de hand. 
In april zouden we de voorjaarsrit rijden, maar dat kan niet, het zijn bijzondere tijden.
Ook in mei, de Sherpa rit in Baarn, is van de baan.
En wat wilden wij graag gaan.
Om de cliënten een fijne dag te bezorgen met de  rijtuigen, 
maar ook wij moesten voor Corona buigen.
Dan is er de puzzelrit over de Ginkelse hei,
Hoe gezellig ook, we zijn er niet bij.
27 juni, met 30 authentieke aanspanningen naar het Kersen Festival bij Theo Vernooy 
We moeten dit jaar overslaan en dat is niet zo mooi.
De derde zondag in augustus de koningsrit, Kastelentocht in Doorn,
Ja, zelfs die gaat niet door, daar klinkt niet het geschal van de hoorn.
Op het moment van dit schrijven,
weten wij niet hoe lang wij nog binnen moeten blijven.
Onze hoop is nu gericht  op de laatste drie ritten van het jaar,
Als de regels worden afgeschaald, zien wij elkaar.
Misschien al op 12 september bij het Lunters dagje peerdsturen,
of op de twintigste bij Pauline en Sander Haken, die de Treekrit verduren.
Wij hopen echt dat we in oktober naar ‘s Gravezande kunnen, voor de rit op het strand.
Maar ook dat hebben wij niet in de hand.
En dan is er nog de snertrit bij ons op de boerderij,
Als die door kan gaan met al die enthousiaste leden, worden wij allemaal weer blij.

Een hartelijk groet,

Bert Hogendoorn
Bea van Loenen
Jeanet de Goede
Herman Schouten
Wilma Schouten